SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE MARSEILLSKÉ MYDLO S LEVANDULOU 0,75L

SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE je špeciálny prostriedok na umývanie vinylových podláh, linolea, dlažby, keramických obkladov, vrátane iných povrchov z týchto materiálov vyrobených.

Popis produktu

Použitie a aplikácia:
Sidolux Premium Floor Care môžete použiť riedený 50ml prostriedku na 5l teplej vody alebo koncentrovaný nanesením na hubku alebo vlhkú handričku.
Roztokom alebo koncentrátom umyte povrch za použitia mopu, handry, hubky alebo handričky (v prípade použitia na nábytok).
Na odmastenie silne znečistených plôch sa používa produkt v roztoku viac koncentrovaný.

Zloženie: < 5% aniónové povrchovo aktívne látky, > 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfémy, konzervačné činidlá (Methylisothiazolinone, Benzysothiazolinone). Vyrobené v EÚ. Distribútor pre SR: LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Varovanie: H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280: Používajte ochranné ochranné okuliare/tvárový štít. P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+313: Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ide iba o oznámenie informatívneho charakteru. Presné znenie nájdete na zadnej etikete výrobku.

Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
600 60 0,83 8,30 498,00 0,26 0,232 0,276 11,5 5,2 27
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
600 60 0,83 8,30 498,00 0,26 0,232 0,276 11,5 5,15 27