SIDOLUX Universal – LILY OF THE VALLEY (KONVALINKA) 5L

Rozvoňajte a prečistite domácnosť príjemnú zelených hrozna a užívajte si príťažlivé vône po celý rok.

Katalógové číslo: 5902986204302-1 Kategória:

Popis produktu

Sidolux Universal môžete použiť riedený 50ml prostriedku na 5l teplej vody alebo koncentrovaný nanesením na hubku alebo vlhkú handričku.
Roztokom alebo koncentrátom umyte povrch za použitia mopu, handry, hubky alebo handričky (v prípade použitia na nábytok).
Na odmastenie silne znečistených plôch sa používa produkt v roztoku viac koncentrovaný.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby. Zloženie: < 5% aniónové povrchovo aktívne látky, > 5% neiónové povrchovo aktívne látky. Vyrobené v EÚ. Distribútor pre SR: LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Varovanie H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280: Používajte ochranné ochranné okuliare/tvárový štít. P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+313: Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ide iba o oznámenie informatívneho charakteru. Presné znenie nájdete na zadnej etikete výrobku.

Kód Lakma SR Kód colného sadzobníka EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záručná lehota (dni) Kartón (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01010514 3402909000 5902986209703 5000ml 1080 1 30 30 3
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
90 90 5,10 5,10 459,00 19 15,5 24

Additional Information

objem balenie

Počet Kusů V Balení